Szolgáltatási feltételek

A honlap üzemeltetője:

A cég teljes neve:
Company Doctors Consulting Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég rövidített neve:
Company Doctors Consulting Kft.

A cég képviselőjének neve:
Nagyné Bolla Mária ügyvezető

Adószám: 13829735-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-118628

Bankszámlaszám: 16200106-60483810

A székhely címe: 2220 Vecsés, Kiss Ernő u. 39-41.

Üzlet/telephely címe: 2220 Vecsés, Kiss Ernő u. 39-41.

Telefon/Fax: +36/29 354 015
Mobil: +36/30-361-4061

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonos ügyelet nyitva tartás:
munkanapokon 09:00 órától 16:00 óráig

Személyes adatok védelme

A Company Doctors Consulting Kft. tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az üzleti tevékenysége során tudomására jutott személyes és üzleti adatokat szigorúan bizalmasan kezeli. A Company Doctors Consulting Kft. az általa kezelt adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében, üzleti tevékenysége körében használja fel. Adatokat harmadik személy részére nem továbbít és nem szolgáltat ki a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül. Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartja a Személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit.


Vásárlási feltételek

Teljesítés módja: Postai szállítás.


Vásárlói tájékoztató
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Tisztelt Vásárlónk!

Örömmel üdvözöljük a Company Doctors Consulting Kft. vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni:

Cégünk neve és székhelye:
Company Doctors Consulting Kft. 2220 Vecsés, Kiss Ernő u. 39-41.

Cégünk adószáma: 13829735-2-13 telefonszáma: 0630-361-4061

Felek elnevezése a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban ÁSZF):

A jelen szolgáltatás nyújtója: a Company Doctors Consulting Kft. vagy a továbbiakban, mint Eladó,

a szolgáltatás igénybe vevője pedig a Megrendelő a továbbiakban, mint Vevő,

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

1.1. A Company Doctors Consulting Kft.-től történő vásárlás kizárólag, személyesen, értékesítési szaktanácsadón, telefonon, faxon, e-mailen vagy Interneten keresztül történik.

1.2. A Company Doctors Consulting Kft.-nél történő vásárlás feltétele a Vevő érvényes regisztrációja. A regisztrációval a Vevő egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri és magára nézve azt kötelezőnek tekinti és elfogadja.

1.3. A Felek között, írásban, faxon ill. elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés dokumentumai a Vevő vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató visszaigazolása. A szerződés nyelve magyar.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. Amennyiben a Vevő a Company Doctors Consulting Kft. által nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie, meg kell küldenie a regisztrációs űrlapot, illetve az átutalásos fizetés esetén – csak előzetes megállapodás megléte esetén – a kért banki és céges adatokat.

2.2. Bármelyik jelentkezési lapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk, és semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

3. A FORGALMAZOTT TERMÉKEK

3.1. Az eladásra felkínált áruk jellemzőit a konkrét árucikk mellett, internetes vásárlás esetén az árucikk információs oldaláról tudhatja meg részletesen. A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az információs oldalon az áru mellett van feltüntetve, mely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelő más adók, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegét is.

A fizetés módja készpénzben, átutalással vagy bankkártyával történhet.

A postai szállítás költségét az Magyarország területére az eladó vállalja.

4. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Garancia, szavatosság

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 177/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

4.1. Amennyiben a vásárolt hanganyag nem lejátszható, természetesen egy új hanganyagot küldünk. A jótállási igény a számlával vehető igénybe. A vevőnek vissza kell küldeni a hanganyagot a számlával együtt. A jótállás további szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet tartalmazza.

4.2. Az Eladó az általa eladott áruk minőségéért hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvben (1959. évi IV. törvény A szavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseiben) meghatározott szavatossággal felel, melynek legfontosabb szabályai az alábbiak:

Az eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Az ellenkező esetben annak bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba a teljesítés időpontjában már megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Hibás teljesítés esetén a jogosult elsődlegesen – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha a Vevőnek sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, kicserélést nem vállalja, a Vevő – választása szerint – megfelelő árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A Vevő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Ha a Vevő az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje tartós használatra rendelt dolog esetében három év.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót (kötelezettet) terhelik.

Az idevonatkozó törvény teljes szövege ide kattintva olvasható:

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
(a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok)

Az érdekérvényesítésben segíthetnek a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség ( www.nfh.hu 1088 Budapest József Körút 6. , Tel.: 06-1- 459-4800) illetve az Országos Fogyasztóvédelmi Felügyelet honlapján ( www.ofe.hu ) található információk.

4.3. A kifogás érvényesítéséhez szükséges az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla, blokk), és maga a termék is. Postai csomagként feladja címünkre a visszaküldeni szánt terméket a vásárlási számla másolatával.

5. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

5.1. A Vevő a konkrét termék kiválasztásával adja meg a rendelését.

5.2. Az Eladó a rendelést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A visszaigazolással jön létre a szerződés.

5.3. A Vevő köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás, jótállási jegy megléte) tételesen ellenőrizni. Ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el.

5.4. Amennyiben az Eladó az árut a létrejött szerződés rendelkezései szerint kiszállítja, a kiszállítást megelőzően értesítést küld a Vevőnek a konkrét kézbesítés időpontjáról, a megrendelésben megadott elérhetőségeken. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy az adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.

5.5. Amennyiben az áru kiszállítás során a kézbesítés sikertelen, a Vevőnek felróható sikertelen kiszállítás költségét a Vevő tartozik viselni.

6. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA és KÖLTSÉGEI

Szállítás postai úton történik.

A szállítási és csomagolási költséget az eladó vállalja magára.

Szállítási határidők

A termékekből készleteket tartunk. Átlagos esetben a megrendelt termékeket 2 munkanap alatt ki tudjuk postázni, ha erre nincs lehetőség, akkor ügyfélszolgálatunk e-mailben vagy telefonon értesíti Önt arról, hogy melyik termékre kell várni. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy az adott terméket kihagyjuk a rendelésből, és a csomagot a termék nélkül küldjük el, vagy arra, hogy másik, hasonló (helyettesítő) terméket válasszon. Garantáljuk azt, hogy minden esetben a Vevő érdekeit tartjuk a legfontosabbnak. A rendeléseket gyorsan és precízen kezeljük. Néhány esetben (pl. ha a megrendelő nem ad meg telefonszámot, és több e-mailünkre sem válaszol) a mi hibánkon kívül nem tudjuk a rendelést a kellő sebességgel feldolgozni. Véleményét, észrevételeit, panaszait kérjük nyugodtan írja meg e-mailben, minden észrevételre reagálunk.

7. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

7.1. A Vevő az áru mennyiségi átvételét követő nyolc munkanapon belül a szerződéstől elállhat. Az elállással egyidejűleg tartozik az átvett árut hiánytalan és hibátlan állapotban (sértetlen eredeti csomagolásban, biztonsági ragasztószalag feltépése nélkül) visszaszolgáltatni és az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket viselni.

7.2. Az Eladó elállás esetén a vételárat 30 napon belül tartozik visszafizetni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

7.3. A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (például: hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) példányaira vonatkozóan, ha a termék eredeti csomagolását felbontotta.

8. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

8.1. A Company Doctors Consulting Kft.-től interneten történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátinak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

8.2. A Company Doctors Consulting Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:

  • az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat;
  • bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Company Doctors Consulting Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;
  • bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;
  • bármilyen adatvesztés;
  • bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;
  • bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.

9. SZEMÉLYES ADATOK

9.1. A Vevő személyes adatainak felhasználása/adatkezelése az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Vevő mindenkor jogosult a további adatkezelést letiltani.

9.2. A Company Doctors Consulting Kft. a Vevő adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vevő kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

9.3. A Vevő a regisztrációjával egyidejűleg elfogadja és megengedi a Company Doctors Consulting Kft.-nek, hogy a regisztrációnál megadott postai címen ill. e-mail címen a tájékoztassa a jövőbeni akcióiról és újdonságairól.

9.4. A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törtvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. Rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.

Akiket érdekelnek a fenti jogszabályok bővebben

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség hatósági tevékenysége során alkalmazott fontosabb jogszabályok a teljesség igénye nélkül:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény

A kereskedelemről szóló 2005 évi CLXIV törvény

A termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény

A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény

Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeiről szóló 370/2004. (XII.26.) Korm. Rendelete

A fogyasztóval kötött szerződésekben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999.(II.5.) Kormányrendelet

Távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet

Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997.(I.22.) Kormányrendelet

Az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról szóló 15/1989.(IX.7.) KeM rendelet

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet

A jótállással, szavatossággal (minőségi kifogások intézése) kapcsolatos jogszabályok:

Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény (248.§, 305-311/A.§)

Fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet

Az árfeltüntetéssel kapcsolatos jogszabályok:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (8-11. és 14.§)

A fogyasztói forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások árának feltüntetéséről szóló 7/2001 (III.29.) GM rendelet

A reklámmal kapcsolatos jogszabályok:

A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdek közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI törvény (nyelvvédelmi törvény)

A fogyasztói forgalomba kerülő áruk, szolgáltatások árának feltüntetéséről szóló 7/2001. (III.29.) GM rendelet

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

Company Doctors Consulting Kft.