Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Company Doctors Consulting Kft. (2220 Vecsés, Kiss Ernő u. 39-41., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Company Doctors Consulting Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők ahttp://www.cegdoktorok.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html címen.

A Company Doctors Consulting Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Company Doctors Consulting Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Company Doctors Consulting Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Az adatkezelő elérhetőségei:

Név:

Company Doctors Consulting Kft.

Székhely:

2220 Vecsés, Kiss Ernő u. 39-41.

Cégjegyzékszám:

13-09-118628

Adószám:

13829735-2-13

Telefon:

+36 30 361 4061

Email:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelési nyilvántartási szám:

NAIH-60556, NAIH-60557

 

Adatkezelések:

 

A www.cegdoktorok.hu honlap látogatóinak adatai

www.cegvezetokepzo.hu honlap látogatóinak adatai

A weboldal a Company Doctors Consulting Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.

A Google adatkezeléséről további információk itt olvashatók: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A weboldalon un. beágyazott videók kerülnek megjelenítésre a Youtube szolgáltatásainak felhasználásával. A Youtube datakezeléséről további információk itt olvashatók: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=hu

A Company Doctors Consulting Kft. és a fenti szolgáltatások közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.

A fent említett szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A Company Doctors Consulting Kft. a weboldal üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe.

 • •Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 • •Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: külön tájékoztatás kérése esetén adjuk meg.
 • •Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 • •Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 • •Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 • •Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 • •Az adatfeldolgozás jogalapja: a cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Hírlevelek küldése

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, tájékoztatás a Company Doctors Consulting Kft. aktuális információiról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (hírlevélre való eliratkozás esetén) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, név, e-mail cím, a küldött hírlevél megnyitásának időpontja, a hírlevél küldéshez adott hozzájárulás (amennyiben személyes email címről van szó).

Az adatkezelés időtartama: meg nem erősített feliratkozási kérelem esetében 72 óra, egyébként a hírlevélre feliratkozott személy utolsó levél megnyitásától illetve adatfrissítésétől számított 2 év.

A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését, zárolását vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • •a kiküldött hírlevelek láblécében elhelyezett hivatkozás segítségével;
 • •e-mail útján az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, valamint
 • •postai úton a 2220 Vecsés, Kiss Ernő u. 39-41. címen.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-60556

A hírlevélre való feliratkozás a weboldalon, erre a célra szolgáló név és email cím megadásával, valamint erre az email címre küldött jóváhagyó email elfogadásával lehetséges.

Hírelvél küldés olyan, legális forrásból vásárolt adatbázisra is történhet, melyben az email címet megadó hozzájárult a hírlevél küldéséhez. Ez csak céges (nem magán) email címekre vonatkozik.

 

Ingyenes cégteszt

Az adatkezelés célja: az ügyfelek azonosítása, a kapcsolatfelvétel, ingyenes cégteszt elvégzése.

„Ez a felmérés segíteni fog Önnek, hogy világosabban láthassa, cégének melyek az erősségei, illetve gyengeségei. Megtudhatja, hogy szükség van-e beavatkozásra a javulás érdekében, és ha igen, mely területen.”

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a felhasználó által használt számítógép publikus IP címe, cégnév, cím, kitöltő személy neve, beosztása, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: 1 hónap

 

Jelentkezés ingyenes cégfelmérésre

Az adatkezelés célja: az ügyfelek azonosítása, a kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a felhasználó által használt számítógép publikus IP címe, vezetéknév, keresztnév, email, telefonszám, cégnév, a cég címe, a kitöltő beosztása.

Az adatkezelés időtartama: 1 hónap

 

Rendezvényre jelentkezés

Az adatkezelés célja: az adott rendezvényre jelentkező ügyfelek azonosítása, a kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a felhasználó által használt számítógép publikus IP címe, vezetéknév, keresztnév, email, telefonszám, cégnév, a cég címe, a kitöltő beosztása.

Az adatkezelés időtartama ingyenes rendezvény esetén: a rendezvény időpontja + 1 hónap 
Az adatkezelés időtartama további rendezvények esetén: a rendezvény időpontja + jogi kötelezettség (a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.)

 

CD vásárlás

Az adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.
jogi kötelezettség / jogos érdek

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

Adatfeldolgozó: A megrendelt csomag eljuttatásához használt Posta, illetve futárszolgálat.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-60557

 

Ügyféllevelezése

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban illetve a honlapon megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

A Company Doctors Consulting Kft. a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

 

Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Company Doctors Consulting Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást (hozzáférés) kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy korlátozását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

 

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Jogszabályhivatkozások

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • •A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • •2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • •2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • •2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • •2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • •2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • •2003 évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • •16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • •A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • •Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

verzió: 1.0 - 2018.05.25